Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/258768
Título: Traduir sota la dictadura franquista, traduir clandestinament: POESIA (1944-1945) I ARIEL (1946-1951)
Palabras clave: Lengua y Literatura
Traducció catalana. Franquisme. Clandestinitat. Poesia. Ariel
Editorial: Universitat de València
Descripción: Acabada la guerra civil, la dictadura de Francisco Franco va prohibir les traduccions al català durant una dècada, fins al 1948, en què van aparèixer lOdissea de Carles Riba i la Divina Comèdia de Josep M. de Sagarra en condicions molt restrictives. Aquestes condicions es van mantenir pràcticament inalterables fins al 1962, quan va deixar de practicar-se la censura lingüística prèvia davant la demanda de publicar qualsevol traducció catalana. En la dècada dels quaranta, quan la persecució era més severa, van sortir a llum dues revistes clandestines en català, Poesia (1944-1945) i Ariel (1946- 1951), que van traduir regularment una selecció de lobra dels noms canònics de la literatura occidental, sense negligir laportació de la contemporaneïtat, les avantguardes i les novetats més recents.
Other Identifiers: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265129587009
Aparece en las Colecciones:MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.