Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/258693
Título: Gènere i traducció en català. Bases arqueològiques per a un estat de la qüestió
Palabras clave: Lengua y Literatura
Història de la traducció
Traducció en català
Estudis de gènere
Gènere i traducció
Gènere i traducció en català
Editorial: Universitat de València
Descripción: En els darrers vint-i-cinc anys l'interès pels estudis de traducció i la relació amb el gènere ha propiciat una recerca abundant i diversa. Aquest article mira d'oferir una visió panoràmica sobre la intersecció de la traducció i els estudis de gènere en el context de la llengua catalana, un punt de partida per a recerques futures. D'una banda, donem notícia dels principals treballs, panoràmics i específics, que se centren en la recuperació de traductores catalanes i els seus escrits. De l¿altra, repassem les teories que han plantejat la intersecció gènere i traducció en català.
Other Identifiers: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265119725002
Aparece en las Colecciones:MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.