Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8812
Full metadata record
Campo DCValorLenguaje
dc.creatorde Kerckhove, Derrick-
dc.date2011-09-02T13:48:28Z-
dc.date2011-09-02T13:48:28Z-
dc.date2010-05-
dc.date2011-08-04T09:08:54Z-
dc.date.accessioned2012-03-29T21:08:15Z-
dc.date.available2012-03-29T21:08:15Z-
dc.date.issued2012-03-29-
dc.identifierde Kerckhove, Derrick (2010). "Avatar = Pinocho 2.0 o «El fin de la sociedad del espectáculo»". Digithum. Las humanidades en la era digital, 2010, Vol. 0, núm 12.-
dc.identifier1575-2275-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10609/8812-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8812-
dc.descriptionPeer reviewed-
dc.descriptionA partir de la pel·lícula Avatar, s'analitza el concepte que titula la pel·lícula com a part d'un imaginari objectiu i compartit i com una forma al·legòrica de la lluita del bé contra el mal. A aquesta anàlisi se li suma un repàs de les pel·lícules més recents de la història del cinema que tracten aquesta dimensió i es fa una analogia de l'avatar com el Pinotxo reinventat per a l'era electrònica. Alhora, s'analitza la nova experiència participativa del públic davant de la tecnologia 3D i d'una nova realitat virtual, amb plataformes com Second Life.-
dc.descriptionThe article analyses the concept that deems the film Avatar part of a shared and objective imaginary, and an allegory for the struggle between good and evil. Alongside this analysis, there is a review of recent films in the history of cinema that have handled these issues, analogising the avatar as a reinvention of Pinocchio for the electronic age. Likewise, there is analysis of the new participatory experience for audiences provided by 3D technology, and of the new virtual reality through platforms such as Second Life.-
dc.descriptionA partir de la película Avatar, se analiza el concepto que titula la película como parte de un imaginario compartido y como una forma alegórica de la lucha del bien contra el mal. A este análisis se le suma un repaso de las películas más recientes que tratan esta dimensión y se hace una analogía del avatar como el Pinocho reinventado para la era electrónica. Asimismo, se analiza la nueva experiencia participativa del público ante la tecnología 3D y una nueva realidad virtual, con plataformas como Second Life.-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.sourceOJS-
dc.sourcehttp://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/article/view/n12-kerckhove/n12-kerckhove-esp-
dc.subjectAvatar-
dc.subjectcinema-
dc.subject3D-
dc.subjectrealitat virtual-
dc.subjectPinotxo-
dc.subjectAvatar-
dc.subjectcine-
dc.subject3D-
dc.subjectrealidad virtual-
dc.subjectPinocho-
dc.subjectAvatar-
dc.subjectcinema-
dc.subject3D-
dc.subjectvirtual reality-
dc.subjectPinocchio-
dc.subjectDigital cinematography-
dc.subjectAvatar (Motion picture : 2009)-
dc.subjectVirtual reality-
dc.subjectCinematografia digital-
dc.subjectAvatar (Pel·lícula cinematogràfica : 2009)-
dc.subjectRealitat virtual-
dc.subjectCinematografía digital-
dc.subjectAvatar (Película cinematográfica : 2009)-
dc.subjectRealidad virtual-
dc.titleAvatar = Pinocho 2.0 o «El fin de la sociedad del espectáculo»-
dc.typeArticle-
Aparece en las Colecciones:Digithum

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.