Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/8731
Título: Recension: Qui bénéficie de la violence globale et de la guerre ? : laisser à découvert un système destructif, par Mark Pilisuk avec Jennifer Archord Rountree
Palabras clave: violència
guerra
Estats Units
poder
multinacionals
neoliberalisme
violence
war
United States
power
multinationals
neoliberalism
violencia
guerra
Estados Unidos
poder
multinacionales
neoliberalismo
violence
guerre
Etats-Unis
pouvoir
multinationales
néolibéralisme
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Aquest llibre deixa al descobert les causes primordials de la violència en el món modern. Es va acabar d'escriure durant el cinquè any de la intervenció militar dels Estats Units a l'Iraq. Pilisuk descriu les connexions entre el món corporatiu i l'elit política als Estats Units, que és la que dóna forma a la política exterior i planifica les intervencions militars.
This book uncovers the root causes of violence in the modern world. It was completed in the fifth year of the United States military intervention in Iraq. Pilisuk describes the connections between the corporate world and the political elite in the United States, who shape foreign policy and plan military interventions.
Este libro pone de manifiesto las causas primordiales de la violencia en el mundo moderno. Se terminó de escribir en el quinto año de la intervención militar de los Estados Unidos en Iraq. Pilisuk describe las conexiones entre el mundo corporativo y la élite política en los Estados Unidos, que es la que da forma a la política exterior y planifica las intervenciones militares.
Ce livre met en évidence les causes primordiales de la violence dans le monde moderne. Il a été achevé à la cinquième année de l'intervention militaire des États-Unis en Iraq. Pilisuk décrit les connexions entre le monde corporatif et l'élite politique aux États-Unis, qui détermine la politique extérieure et planifie les interventions militaires.
Other Identifiers: Solà i Martín, Andreu (2011). "Recension: Qui bénéficie de la violence globale et de la guerre ? : laisser à découvert un système destructif, par Mark Pilisuk avec Jennifer Archord Rountree". Journal of conflictology, 2011, Vol. 2, num 1
2013-8857
http://hdl.handle.net/10609/8731
Aparece en las Colecciones:Journal of Conflictology

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.