Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2938
Full metadata record
Campo DCValorLenguaje
dc.creatorGonzález, Carlos-
dc.creatorFerran, Oriol-
dc.date2010-09-10T12:51:59Z-
dc.date2010-09-10T12:51:59Z-
dc.date2009-06-04-
dc.date2010-09-10T12:52:00Z-
dc.date.accessioned2012-03-29T22:27:52Z-
dc.date.available2012-03-29T22:27:52Z-
dc.date.issued2012-03-29-
dc.identifierGonzález, Carlos; Ferran, Oriol (2009). "El programari lliure i les administracions públiques. Una visió actualitzada". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2009, Vol. 0, núm 8-
dc.identifier1699-8154-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10609/2938-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2938-
dc.descriptionPeer reviewed-
dc.descriptionLes administracions públiques s'han posicionat com un dels públics objectiu més rellevants pel que fa a l'ús i al foment del programari lliure. Estalvi de costos de llicències, foment de la indústria local, localització de les llengües marcada per l'interès social i no estrictament comercial, foment d'una societat de la informació i del coneixement basada en tecnologies lliures i estàndards oberts, entre molts d'altres, són alguns dels temes que han generat un debat en el si de l'Administració pública i que encara són totalment vigents. En aquest article es pretén fer un repàs d'alguns dels projectes i iniciatives destacades que s'estan duent a terme al voltant del programari lliure i les administracions públiques. Aquesta tria està centrada en l'Estat espanyol, tot i que també s'han tingut en compte altres elements normatius i estudis internacionals amb la intenció de donar una visió més àmplia de tot el conjunt.-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.sourceOJS-
dc.sourcehttp://portal2.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n8_gonzalez_ferran/idp8_gonzalez_ferran_cat-
dc.subjectOpen source software-
dc.subjectProgramari lliure-
dc.subjectSoftware libre-
dc.titleEl programari lliure i les administracions públiques. Una visió actualitzada-
dc.typeArticle-
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.