Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2937
Título: El programari lliure i les administracions públiques. Una visió actualitzada
Palabras clave: Open source software
Programari lliure
Software libre
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Les administracions públiques s'han posicionat com un dels públics objectiu més rellevants pel que fa a l'ús i al foment del programari lliure. Estalvi de costos de llicències, foment de la indústria local, localització de les llengües marcada per l'interès social i no estrictament comercial, foment d'una societat de la informació i del coneixement basada en tecnologies lliures i estàndards oberts, entre molts d'altres, són alguns dels temes que han generat un debat en el si de l'Administració pública i que encara són totalment vigents. En aquest article es pretén fer un repàs d'alguns dels projectes i iniciatives destacades que s'estan duent a terme al voltant del programari lliure i les administracions públiques. Aquesta tria està centrada en l'Estat espanyol, tot i que també s'han tingut en compte altres elements normatius i estudis internacionals amb la intenció de donar una visió més àmplia de tot el conjunt.
Other Identifiers: González, Carlos; Ferran, Oriol (2009). "El programari lliure i les administracions públiques. Una visió actualitzada". IDP. revista d'Internet, Dret i Política, 2009, Vol. 0, núm 8
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2937
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.