Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2929
Full metadata record
Campo DCValorLenguaje
dc.creatorPeguera, Miquel-
dc.date2010-09-10T12:51:32Z-
dc.date2010-09-10T12:51:32Z-
dc.date2009-06-04-
dc.date2010-09-10T12:51:32Z-
dc.date.accessioned2012-03-29T22:27:50Z-
dc.date.available2012-03-29T22:27:50Z-
dc.date.issued2012-03-29-
dc.identifierPeguera, Miquel (2009). "Infracció de drets de marca a les plataformes de subhastes en línia i aplicació de les normes d'exclusió de responsabilitat". IDP. revista d'Internet, Dret i Política, 2009, Vol. 0, núm 8-
dc.identifier1699-8154-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10609/2929-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2929-
dc.descriptionPeer reviewed-
dc.descriptionLa responsabilitat eventual de les plataformes de subhastes en línia per la venda de falsificacions de productes de marca constitueix un problema caracteritzat encara per una notable falta de seguretat jurídica. En aquest breu article s'analitza un dels punts essencials del debat: la discussió sobre l'aplicabilitat a aquestes plataformes de les normes que limiten la responsabilitat dels prestadors de serveis d'intermediació de la societat de la informació, i s'hi presta una atenció particular a diverses resolucions judicials dictades a França i a Bèlgica en assumptes que van enfrontar titulars de drets de marca contra eBay.-
dc.descriptionThe potential secondary liability of online auction platforms for counterfeit goods is still a problem marked by a large degree of legal uncertainty. This note analyzes one of the key issues in this debate: the discussion on the applicability of the rules that limit the liability of providers of information society services, paying special attention to the rulings issued in France and Belgium in cases brought by trademark rights holders against eBay.-
dc.descriptionLa eventual responsabilidad de las plataformas de subastas en línea por la venta de falsificaciones de productos de marca constituye un problema caracterizado todavía por una notable falta de seguridad jurídica. En este breve artículo se analiza uno de los puntos esenciales del debate: la discusión sobre la aplicabilidad a estas plataformas de las normas que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, prestando una atención particular a diversas resoluciones judiciales dictadas en Francia y Bélgica en asuntos que enfrentaron a titulares de derechos marcarios contra eBay.-
dc.languagecat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.sourceOJS-
dc.sourcehttp://portal2.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n8_peguera/n8_peguera_cat-
dc.subjecteBay-
dc.subjectsubhastes-
dc.subjectLCEN-
dc.subjectDirectiva 2000/31-
dc.subjectcomerç electrònic-
dc.subjectresponsabilitat-
dc.subjectsafe harbors-
dc.subjectChristian Dior-
dc.subjectLouis Vuitton-
dc.subjectLancôme-
dc.subjecteBay-
dc.subjectauctions-
dc.subjectLCEN-
dc.subjectDirective 2000/31-
dc.subjectonline commerce-
dc.subjectliability-
dc.subjectsafe harbours-
dc.subjectChristian Dior-
dc.subjectLouis Vuitton-
dc.subjectLancôme-
dc.subjecteBay-
dc.subjectsubastas-
dc.subjectLCEN-
dc.subjectDirectiva 2000/31-
dc.subjectcomercio electrónico-
dc.subjectresponsabilidad-
dc.subjectsafe harbors-
dc.subjectChristian Dior-
dc.subjectLouis Vuitton-
dc.subjectLancôme-
dc.subjectTrademarks -- Law and legislation-
dc.subjectMarques de fàbrica -- Dret i legislació-
dc.subjectMarcas de fábrica -- Derecho y legislación-
dc.titleInfracció de drets de marca a les plataformes de subhastes en línia i aplicació de les normes d'exclusió de responsabilitat-
dc.typeArticle-
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.