Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2888
Título: 2009 Workshop International sobre ADR/ODR. Construir ponts: marc jurídic i principis
Palabras clave: ADR
ODR
sistemes alternatius de resolució de conflictes
principis
estàndards
mediació
arbitratge
conciliació
transacció
consens
sistemes autocompositius
interoperativitat
e-justícia.
ADR
ODR
alternative systems of dispute resolution
principles
standards
mediation
arbitration
conciliation
transaction
consensus
self-constituting systems
interoperability
e-justice
ADR
ODR
sistemas alternativos de resolución de conflictos, principios
estándares, mediación
arbitraje
conciliación, transacción
consenso
sistemas autocompositivos
interoperatividad y e-justicia
Conflict management
Gestió de conflictes
Gestión de conflictos
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Ressenya de la jornada que va tenir lloc el 15 de setembre de 2009, dedicada a l'anàlisi i sistematització dels principis i estàndards que regeixen les modalitats alternatives de resolució de conflictes (ADR/ODR) i les particularitats que tenen, amb l'objectiu d'avançar en la delimitació del marc normatiu i la futura interoperativitat judicial d'aquestes modalitats.
Report on the workshop, held on 15 September 2009, to analyse and systematise the principles and standards which govern the variants of alternative and online dispute resolution (ADRs / ODRs) and their characteristics, aiming to make progress in the definition of their normative framework and their future legal interoperability.
Reseña de la jornada celebrada el 15 de septiembre del 2009, dedicada al análisis y la sistematización de los principios y estándares que rigen las modalidades alternativas de resolución de conflictos (ADR/ODR) y sus particularidades, con el objetivo de avanzar en la delimitación de su marco normativo y su futura interoperabilidad judicial.
Other Identifiers: Vilalta, Aura (2009). "2009 Workshop International sobre ADR/ODR. Construir ponts: marc jurídic i principis". IDP. revista d'Internet, Dret i Política, 2009, Vol. 0, núm 9
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2888
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.