Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2600
Full metadata record
Campo DCValorLenguaje
dc.creatorArea Moreira, Manuel-
dc.date2010-07-29T07:52:25Z-
dc.date2010-07-29T07:52:25Z-
dc.date2010-07-07-
dc.date2010-07-29T07:52:25Z-
dc.date.accessioned2012-03-29T21:01:52Z-
dc.date.available2012-03-29T21:01:52Z-
dc.date.issued2012-03-29-
dc.identifierArea Moreira, Manuel (2010). "Why Offer Information and Digital Competency Training in Higher Education?". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010, Vol. 7, num 2-
dc.identifier1698-580X-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10609/2600-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2600-
dc.descriptionPer què cal formar en competències informacionals i digitals en l'àmbit de l'ensenyament universitari? La resposta és fàcil: perquè les universitats han d'oferir a la ciutadania un ensenyament superior, en el qual, entre altres metes, es formin les persones com a subjectes competents per a afrontar els complexos desafiaments de la cultura, del coneixement, de la ciència, de l'economia i de les relacions socials d'aquest segle XXI.-
dc.descriptionWhy offer information and digital competency training in higher education? The answer is simple: because universities should offer citizens a higher education that, among other goals, trains them to become competent individuals to face up to the complex challenges of culture, knowledge, science, economics and social relations in the 21st century.-
dc.description¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en el ámbito de la enseñanza universitaria? La respuesta es fácil: porque las universidades deben ofrecer a la ciudadanía una educación superior, donde, entre otras metas, se les forme como sujetos competentes para afrontar los complejos desafíos de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la economía y de las relaciones sociales de este siglo xxi.-
dc.languageeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.sourceOJS-
dc.sourcehttp://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-area/v7n2-area-eng-
dc.subjectcompetències informacionals i digitals-
dc.subjectinformació-
dc.subjecttecnologia digital-
dc.subjectensenyament superior-
dc.subjectinformation and digital competency-
dc.subjectinformation-
dc.subjectdigital technology-
dc.subjecthigher education-
dc.subjectcompetencias informacionales y digitales-
dc.subjectinformación-
dc.subjecttecnología digital-
dc.subjecteducación superior-
dc.titleWhy Offer Information and Digital Competency Training in Higher Education?-
dc.typeArticle-
Aparece en las Colecciones:RUSC.

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.