Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento: http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/10609/2506
Título: ¿ODR 3.0? Lecciones desde Sri Lanka, la India, Kenia o Haití
Palabras clave: ADR
ODR
mediació
resolució de conflictes
plataformes de codi obert
mashups
tecnologies mòbils
ADR
ODR
mediation
conflict resolution
open source platforms
mashups
mobile technologies
ADR
ODR
mediación
resolución de conflictos
plataformas de código abierto
mashups
tecnologías móviles
Conflict management
Gestió de conflictes
Gestión de conflictos
Fecha de publicación: 29-Mar-2012
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Descripción: Peer reviewed
Aquest article ofereix una revisió sintètica de l'estat actual dels serveis de resolució en línia de disputes (ODR) en el panorama internacional per, a continuació, presentar alguns dels nous serveis que poden inspirar la configuració d'una nova generació de serveis d'ODR, que hem denominat ODR 3.0. Encara que les plataformes 3.0 aquí presentades no tinguin com a objectiu directe la gestió i la resolució de conflictes mitjançant tècniques com la mediació, la conciliació o l'arbitratge (sí, en certs casos, la negociació), l'impacte que estan demostrant en àmbits afins (per exemple, en la gestió d'emergències i crisis) no pot passar desapercebut en una reflexió sobre el futur del mateix ODR.
In this article, we review the current state of online dispute resolution (ODR) services worldwide, followed by the presentation of some of the newer services that may inspire the configuration of a new generation of ODR services, what we call "ODR 3.0". The main objective of these 3.0 platforms is not to manage and resolve conflicts through mediation, conciliation or arbitration, although negotiation is involved in some cases. However, the impact they are having in related fields, such as emergency or crisis management, should be mentioned in a reflection on the future of ODR.
Este artículo ofrece una revisión sintética del estado actual de los servicios de resolución en línea de disputas (ODR) en el panorama internacional para, a continuación, presentar algunos de los nuevos servicios que pueden inspirar la configuración de una nueva generación de servicios de ODR, a la que hemos denominado ODR 3.0. Aunque las plataformas 3.0 aquí presentadas no tengan como objetivo directo la gestión y resolución de conflictos mediante técnicas como la mediación, la conciliación o el arbitraje (sí, en ciertos casos, la negociación), el impacto que están demostrando en ámbitos afines (por ejemplo, en la gestión de emergencias y crisis) no puede pasar desapercibido en una reflexión sobre el futuro del propio ODR.
Other Identifiers: Poblet, Marta (2010). "ODR 3.0 Lecciones desde Sri Lanka, la India, Kenia o Haití". IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2010, Vol. 0, núm 10
1699-8154
http://hdl.handle.net/10609/2506
Aparece en las Colecciones:IDP. Revista de Internet, Derecho y Política

Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.